Programy komputerowe (strona w budowie)

Nazwa Opis Rok
Program M_EKG Program do pomiarów wielkości charakterystycznych EKG (amplitud, okresów, pola, cykli uśrednionych, rytmu serca). 2 005
VoroAdd / VoronDB Programy do obliczania miar rozmieszczenia obiektów, z użyciem metody teselacji 2 007
FibresSearch Wykrywanie przekrojów włókien na obrazach mikrostruktur kompozytów 2 007
PROBAS Systemu obsługi pacjentów i badań, programów skriningowych i raportowania pracy Ośrodka Profilaktyki Nowotworów 2 002
DXF2Laser Konwerter rysunków DXF na programy CNC sterujące wycinarką laserową 2 008