Autor

Piotr Wolszczak pochodzi z Puław. Po zakończeniu nauki w Technkum Mechanicznym w Poniatowej, ukończeniu dwóch kierunków studiów i studiów podyplomowych w Politechnice Lubelskiej pozostał na rodzimej Uczelni i od kilkunastu lat pracuje w Katedrze Automatyzacji (1999 rok). W ramach swoich obowiązków brał udział w różnego rodzaju projektach obejmujących współpracę z przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą (staże, projekty okresowe, stała współpraca). Współpraca prowadzona jest z Przedsiębiorstwami różnych sektorów przemysłu, usług oraz medycyny. Dodatkowo autor zajmuje się współpracą z krajowymi i międzynarodowymi sieciami wsparcia MŚP w zakresie pozyskiwania i wdrażania innowacji.

Polski