Badania naukowe (strona w budowie)

Nazwa Opis
Przetwarzanie obrazu - przykład
Przetwarzanie obrazów - wykrywanie kształtów okrągłych Algorytmy wyszukiwania przekrojów włókien w analizie mikrostruktur kompozytów