medyczne

Program M_EKG

Program wykonany dla Kliniki Kardiologicznej SPSK4.
Wykorzystywany również pzez studentów z Koła Naukowego Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w analizie zapisów i automatyzacji badań EKG.

Przeznaczenie
Program do przeglądania zapisów EKG, pomiarów wielkości charakterystycznych (amplitud i okresów), pola, cykli uśrednionych, rytmu serca.

Okno główne - przeglądarka
Poniżej zaprezentowano okno główne spełniające rolę przeglądarki zapisów. Zawiera ono:

Polski

PROBAS

System Probas składa się z medycznej i adresowej bazy danych pacjentek objętych programem skriningowym oraz zbioru modułów przeznaczonych do wspomagania badań skriningowych, diagnostycznych i dokumentowania wyników (raporty) w następujących jednostkach organizacyjnych Ośrodka Profilaktyki Nowotworów:

  • Rejestracja
  • Poradnia Chirurgiczna,
  • Poradnia Ginekologiczna,
  • Pracownia Mammograficzna,
  • Pracownia Cytologiczna oraz
  • obsługi skriningu aktywnego.

Zadania Systemu:

Polski
Subscribe to RSS - medyczne