DXF2Laser

Konwerter rysunków DXF na programy CNC sterujące wycinarką laserową Bystronic (pliki .LCC)
(Możliwe dostosowanie do innych typów maszyn)

Program umożliwia import rysunku w formacie DXF i generowanie programu CNC dla wycinarki laserowej.
Program jest wygodny w obsłudze. Przygotowanie programu trwa bardzo krótko.
Instrukcja obsługi wyjaśnia jednocześnie funkcje programu:

 • Import rysunków DXF
  Za pomocą programu otwieramy plik rysunku, zawierający przygotowane do wycięcia kontury.
  W pliku znajdować się mogą kontury róznych części.
  ____________________________________
 • Definiowanie technologii części jednego typu (dla całej serii)
  Program rozpoznaje typy części. W pliku umieszczone mogą być serie części róznych typów.
  Podczas import możliwe jest dostosowanie technologii wycinania indywidualnie dla każdego typu.
  Polilinie i okręgi z pliku DXF zostaną zamienione na ścieżki jednego podprogramu.
  W oknie służącym do definiowania technologii wykonania jednej częsci, wykonuje się następujące czynności:
  • zmianę punktu wejścia na kontur detalu,
  • zmianę kierunku (strony) wejścia,
  • zmianę kolejności wycinania konturów,
  • odwrócenie kierunku wycinania konturu.

  ____________________________________

 • Deiniowanie technologii dla arkusza blachy
  W oknie głównym programu wyświetlany jest podgląd rozmieszczenia części i numeracja koeljności wykonania
  Porgram umożliwia zmiany kolejności wycinania konturów oraz sortowanie wg zadanego kryterium.

  ____________________________________
  Zbliżanie/oddalanie widoku (zoom) wykouje się przy użyciu rolki myszy.
  Przesuwanie widoku - przytrzymując lewy klawisz myszy

Polski
Obraz: 
Rok publikacji: 
2 008

Znaczniki:

Krótki opis: 
Konwerter rysunków DXF na programy CNC sterujące wycinarką laserową