Publikacje i patenty


Spis publikacji w Bibliotece PL: 1990 - 2010, od 2011 roku,
Polska Bibliografia Naukowa: PBN,
Baza dokumentów patentowych UPRP,
ORCID, ResearcherID, Scopus, Web of Science,
Academia, GoogleScholar, Kudos, Mendeley, Publons, ResearchGate


  2020

 1. "Modelling of Electromagnetic Energy Harvester with Rotational Pendulum Using Mechanical Vibrations to Scavenge Electrical Energy", Bartłomiej Ambrożkiewicz, Grzegorz Litak and Piotr Wolszczak; Appl. Sci. 2020, 10(2), 671; https://doi.org/10.3390/app10020671; Applied Science [MNiSW A: 70] Special Issue IWPMA (International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators) 2019) Open Access
 2. "SKINREMS—A New Method for Assessment of the Niacin Skin Flush Test Response in Schizophrenia", Hanna Karakula-Juchnowicz, Joanna Rog, Piotr Wolszczak, Kamil Jonak, Ewa Stelmach, Paweł Krukow; J. Clin. Med. 2020, 9, 1848; doi:10.3390/jcm9061848, Journal of Clinical Medicine [MNiSW: 140, inżynieria biomedyczna] online, pdf
 3. "Assessment of Lift Passenger Comfort by the Hilbert-Huang Transform" Kamil Szydło, Piotr Wolszczak, Rafał Longwic, Grzegorz Litak, Mieczysław Dziubiński, Artur Drozd. Journal of Vibration Engineering & Technologies (JVET-D-19-00109R3) DOI: 10.1007/s42417-019-00184-3
 4. "Impact-based piezoelectric energy harvesting system excited from diesel engine suspension", Jacek Caban, Grzegorz Litak, Bartłomiej Ambrożkiewicz , Leszek Gardyński, Paweł Stączek, Piotr Wolszczak // Applied Computer Science.- 2020, vol. 16, nr 3, s. 16-29 [MNiSW: 5] online
 5. "On the use of user profiles by forecasting the heat used for heating", Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha, Andrzej Smolarz, Piotr Muryjas, Piotr Wolszczak, Rafał Anasiewicz. [W]: 5th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech 2020).- 2020, s. 1-3 [MNiSW: 20]; online

 6. 2019

 7. Patent: PAT.234614 „Płyta z kanałami chłodzącymi w wymiennikach ciepła", Piotr Wolszczak, Marcin Kiersztyn, WM Politechnika Lubelska; data zgłoszenia: 22.05.2017, nr zgłoszenia P.421663

 8. "Complex response of an oscillating vertical cantilever with clearance" Łygas K., Litak G., Wolszczak P., Stączek P. Meccanica (2019), [75th Percentile in Mechanical Engineering] (MECC-D-18-00344R2), doi.org/10.1007/s11012-019-01033-z, PDF
 9. "Dynamical response of a planetary gear system with faults using recurrence statistics" Ambrożkiewicz B., Guo Y., Litak G., Wolszczak P., Topics in Nonlinear Mechanics and Physics. Selected Papers from CSNDD 2018, Springer Proceedings in Physic. Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis. (Post-Proceedings of CSNDD 2018) Editor: Professor Mohamed Belhaq, Hassan II-Casablanca University, Morocco, Springer International Publishing AG, Cham, Szwajcaria, online
 10. "Identification of non-stationary and non-linear drying processes", Piotr Wolszczak, Waldemar Samociuk; Topics in Nonlinear Mechanics and Physics. Selected Papers from CSNDD 2018. Springer Proceedings in Physic. Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis. (Post-Proceedings of CSNDD 2018) Editor: Mohamed Belhaq, Springer International Publishing AG, Cham, Szwajcaria, DOI: 10.1007/978-981-13-9463-8_15 online
 11. Patent Pat.232511 uzyskany decyzją z dnia 2019.02.21 w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej P.422135 „Urządzenie do wytwarzania rolet okiennych” Wolszczak Piotr (Politechnika Lubelska), Paweł Siwko (Bobi-Decor), publikacja zgłoszenia: PL422135 (A1) 2019-01-14, data pierwszeństwa: 2017-07-06, Polska, UPRP Dokument patentowy

 12. "Robust optimization and uncertainty quantification in the nonlinear mechanics of an elevator brake system", Wolszczak P., Lonkwic P., Molski S., Cunha Jr A., Litak G.; Meccanica (MECC-D-18-00701.2) DOI: 10.1007/s11012-019-00992-7
 13. "Energy harvesting from an oscillating vertical piezoelectric cantilever with clearance", Krystian Łygas, Piotr Wolszczak, Paweł Stączek, Grzegorz Litak; Energy Harvesting for Wireless Sensor Networks: Technologies, Components and System Design; [Red:] Olfa Kanoun, Christian Viehweger; De Gruyter, Berlin, Germany, 2019
 14. "Analysis of complex L-shape bem deflection for energy harvester applications" Piotr Wolszczak, Grzegorz Litak, Łygas Krystian. [W]: Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty - wystawa - spotkania panelowe.- 2019, s. 226-227
 15. "Odzyskiwanie energii z drgań i zderzeń elastycznej belki z wykorzystaniem analizy obrazu" / Piotr Wolszczak. [W]: WIBROTECH 2019 : XX Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki : XV Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych.- 2019, s. 57-57

 16. 2018

 17. "Heat distribution in material during fused deposition modeling", P. Wolszczak, K. Łygas, M. Paszko, R. Wach; Rapid Prototyping Journal [A:35], Volume 24 Issue 3 pp.615-622. Special Issue: Managing 3D Printing Technologies for Manufacturing (2018). doi: 10.1108/RPJ-04-2017-0062 link
 18. "Dynamics identification of a piezoelectric vibrational energy harvester by image analysis with a high speed camera" Piotr Wolszczak, Krystian Łygas, Grzegorz Litak. Mechanical Systems and Signal Processing 107 (2018) 43–52, DOI 10.1016/j.ymssp.2018.01.024 [MNiSW A:45]
 19. "On parameterization of the reinforcement phase distribution in Continuous Fiber Reinforced Composites ", Piotr Wolszczak, Sylwester Samborski, Tomasz Sadowski; W: Micromechanics and nanomechanics of composite solids; [Red:] Meguid Shaker A., Weng George J. - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 425-436, DOI 10.1007/978-3-319-52794-9_15, [Monografia naukowa, 25 pkt.]
 20. "Monitoring of drilling conditions using the Hilbert-Huang transformation" Piotr Wolszczak, Grzegorz Litak, Marek Dziuba; ICoEV 2017, MATEC Web of Conferences 148, 16003 (2018) DOI 10.1051/matecconf/201814816003
 21. "Broadband frequency response of a nonlinear resonator with clearance for energy harvesting",Krystian Łygas, Piotr Wolszczak, Grzegorz Litak; in proceedings of International Conference on Engineering Vibration ICoEV 2017, MATEC Web of Conferences 148, 16003 (2018) DOI 10.1051/matecconf/201814812003
 22. "Horrobin’s membrane phospholipid theory of schizophrenia: the relationship between the niacin skin flush test, levels of GPR120 receptor and dietary fat intake" Hanna Karakula-Juchnowicz, Joanna Róg, Piotr Wolszczak, Ewa Stelmach, Malgorzata Koziol, Justyna Morylowska-Topolska, Dariusz Juchnowicz, Joanna Galaszkiewicz, Joanna Tomaka, Nicea. 26th European Congress of Psychiatry. DOI 10.1016/j.eurpsy 2017.12.010. April 2018
 23. "Using Hall effect for starter condition monitoring in vehicles", Mieczyslaw Dziubinski, Grzegorz Litak, Artur Drozd, Kamil Szydlo, Rafal Longwic, Piotr Wolszczak; Applied Sciences (Appl. Sci. - Applied Sciences-Basel, ISSN 2076-3417) 2018, 8(5), 747 [MNiSW A:25]online
 24. "Enhancement of Mechanical Properties of FDM-PLA Parts via Thermal Annealing", Wach R., Wolszczak P., Adamus-Wlodarczyk A.; Macromolecular Materials and Engineering 2018/9 vol. 303, doi.org/10.1002/mame.201800169 [MNiSW A:35, IF:2.863] link
 25. "Assessment of the Distribution of Nanofibers in Membranes Based on Microstructure Photos", P. Wolszczak and C. Garcia; 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS 2018, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 416 (2018) 012048 doi:10.1088/1757-899X/416/1/012048, Open Access
 26. "Application of Topological Measures in Estimation of Reinforcing Fibers Distribution in Composites", P. Wolszczak, T. Sadowski and S. Samborski; 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS 2018; IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 416 (2018) 012052 doi:10.1088/1757-899X/416/1/012052, Open Access
 27. "The control system of the yeast drying process", Piotr Wolszczak and Waldemar Samociuk; MATEC Web of Conferences 241, 01022 (2018); International Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis (CSNDD 2018) Tanger, Maroko doi.org/10.1051/matecconf/201824101022, PDF
 28. "Analysis of dynamics of a vertical cantilever in rotary coupling to the moving frame with movement limiters", Piotr Wolszczak, Grzegorz Litak, Krystian Lygas; MATEC Web of Conferences 241, 01021 (2018) International Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis (CSNDD 2018) Tanger, Maroko doi.org/10.1051/matecconf/201824101021

 29. 2017

 30. "Monitoring of cutting conditions with the empirical mode decomposition", Piotr Krzysztof Wolszczak, Grzegorz Litak, Krystian Łygas; Adv. Sci. Technol. Res. J. [B:9pt] 2017; 11(1):96–103, DOI
 31. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej P.421663 „Kanały chłodzące w wymiennikach ciepła” Wolszczak Piotr, Marcin Kiersztyn (Politechnika Lubelska) 2017.05.22
 32. "Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses", Pawel Lonkwic, Krystian Łygas, Piotr Wolszczak, Szymon Molski, Grzegorz Litak; Measurement vol .110 p.90-97 (2017) [A:30], DOI 10.1016/j.measurement.2017.06.005, WoS
 33. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej P.422135 „Urządzenie do wytwarzania rolet okiennych” Wolszczak Piotr (Politechnika Lubelska), Paweł Siwko (Bobi-Decor), publikacja zgłoszenia: PL422135 (A1) 2019-01-14, data pierwszeństwa: 2017-07-06, Polska, UPRP
 34. "On quantitative expression in fibrous composites based on an exemplary distribution of roving glass-fibers", Piotr Wolszczak, Sylwester Samborski, Tomasz Sadowski; Composites Part B 129 (2017) 66-76 [A:45] online
 35. "Użyteczność testu niacynowego jako narzędzia umożliwiającego róznicowanie osób ze schizofrenią, chorobą aktywną dwubiegunową i osób zdrowych / Utility of niacin skin flush test as a tool for differentiating persons with schizophrenia, bipolar disorder and healthy controls", Joanna Róg, Ewa Stelmach, Piotr Wolszczak, Joanna Tomaka, Michał Dzikowski, Justyna Morylowska-Topolska, Hanna Karakuła-Juchnowicz; Current Problems of Psychiatry [B:7pt]. XIX Lubelskie Spotkania Naukowe, Lublin 2017.09.15-16, Congress book, s.31 streszczenie
 36. Patent: PL410056 "Uchwyt rury nawojowej (Winding pipe holder)", Piotr Wolszczak, WM Politechnika Lubelska; data zgłoszenia: 2014-11-04, klasyfikacja MKP: B65H18/04, B65H75/24, data publikacji BUP: 2016-05-09 UPRP
 37. "Dynamical response of a bistable system with clearance", Grzegorz Litak, Piotr Wolszczak, Krystian Łygas; Vibration, Control and Stability of Dynamical Systems. DSTA 2017, Editor(s) name(s): Jan Awrejcewicz, Marek Kaźmierczak, Jerzy Mrozowski, Paweł Olejnik; ISBN 978-83-935312-5-7; Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, ARSA, Łódź 2017, s.291-298.

 38. 2016

 39. "Kinematic design of parallel delta system in Matlab", Łygas K., Wolszczak P., Klepka T., Ghiculescu Daniel; Applied Mechanics and Materials, vol. 844,s.7-12, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.844.7
 40. Biuletyn UPRP: "P.410056 "Uchwyt rury nawojowej", Wolszczak P.; Biuletyn Urzędu Patentowego nr 10/2016 s.20,
 41. "Appling of Neural Networks to Classification of Brain-Computer Interface Data", Plechawska-Wojcik, Malgorzata; Wolszczak, Piotr; Conference: 12th International Scientific Conference on Beyond Databases, Architectures and Structures (BDAS), Ustron, POLAND MAY 31-JUN 03, 2016; BEYOND DATABASES, ARCHITECTURES AND STRUCTURES, BDAS 2016 Book Series: Communications in Computer and Information Science Volume: 613 Pages: 485-496 online
 42. "Construction of neural nets in brain-computer interface for robot arm steering", Malgorzata Plechawska-Wojcik, Piotr Wolszczak, Radoslaw Cechowicz, Krystian Łygas; Conference: 2016 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) DOI: 10.1109/HSI.2016.7529656 online
 43. Patent: PL223974 (B1) "Mechanizm sprzęgowy zamka/Coupling mechanism of a lock" Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Wolszczak Piotr (Politechnika Lubelska) 2016-11-30
 44. Patent: PL221679 (B1) "Method and control system for mechanism of locks and lockings" Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Wolszczak Piotr (Politechnika Lubelska) 2016-05-31

 45. 2015

 46. "Zastosowanie wymiaru fraktalnego w wykrywaniu mięśniaków na obrazach USG", Wolszczak P., Woźniak S.; „INNOWACJE W PRAKTYCE” II Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w praktyce” - Lublin, 22-23.10.2015 PDF
 47. "Karta wielokrotnej średniej ruchomej", Wolszczak P., Stączek P.; Przegląd Mechaniczny 10/2015, s.26 http://pmech.webserwer.pl/
 48. "Chłodzenie narzędzi skrawających", Wolszczak P., Szalczyński P., Płaska S.; Mechanik 3/2015, s.163-166 PDF
 49. Patent: PL396076 "Układ sterowania mechanizmem zamków i blokad", Piotr Wolszczak, WM Politechnika Lubelska; Nr BUP 05/2013, data zgłoszenia w UPRP 2011-08-24, data decyzji o udzieleniu ochrony 2015-06-25 (?) Wykaz PL, WoS; UPRP, PL221679 (B1) 2016-05-31
 50. Biuletyn UPRP: P.408242 "Mechanizm sprzęgowy zamka", Wolszczak P.; Biuletyn Urzędu Patentowego - 2015, n4 24, WoS

 51. 2014

 52. "Monitorowanie zużycia narzędzi skrawających", Bednarczyk N., Wolszczak P.; I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r.,Lublin; (PDF)
 53. "Automatyczna kontrola pozycjonowania robota w elastycznym gnieździe wytwarzania z zastosowaniem technik wizyjnych", Kiersztyn M., Wolszczak P. Płaska S.;XV Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania" materiały konferencyjne pod red. B. Kruszyńskiego i K. Jóźwika, Politechnika Łódzka, s.281-290; Mechanik 8-9/2014, s.593 CD, s.598 streszczenie, (PDF)
 54. (przedruk)"Symulacje MES w projektowaniu układów chłodzenia form", Mateusz Dobroczyński, Katarzyna Trąbka-Więcław, Piotr Wolszczak; Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 4/2014, dodatek Technika Chłodnicza, str. XX , (PDF)
 55. "Druk 3D w edukacji technicznej", Wolszczak P.; Forum Narzędziowe Oberon 2014, nr 2 (65), s. 16-17 (PDF)
 56. (przedruk)"Proces produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych", Wolszczak P.; Materiały kompozytowe 4/2014, s.18-20 (PDF)
 57. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej P.408242 "Mechanizm sprzęgowy zamka", Wolszczak Piotr (Politechnika Lubelska) 2014.05.19
 58. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej P.410056 "Uchwyt rury nawojowej", Wolszczak Piotr (Politechnika Lubelska) 2014.11.04
 59. Patent: PL390402 " Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu", Wolszczak Piotr, Przemysław Kozak, WM Politechnika Lubelska; data zgłoszenia: 2010.02.09., klasyfikacja MKP: H04L12/00, data publikacji BUP: 2011-08-16 UPRP

 60. 2013

 61. "Quantity expression of reinforcement phase distribution in composites on glass-fibers distribution in roving composites example", Wolszczak P.; Konferencja ICCS17 (17th International Conference on Composite Structures), 17-21 VI 2013, Faculty of Engineering of the University of Porto (FEUP), Porto, Portugalia PDF
 62. "Symulacje MES w projektowaniu układów chłodzenia form", Dobroczyński M., Trąbka-Więcław K., Wolszczak P.; Monografia "Systemy technologiczne w inżynierii produkcji" pod red. Świć A., Lipski J.; Politechnika Lubelska, Lublin, 2013, s. 6-15 PDF
 63. EP 2 562 725 A1 "Method and system for the control of lock and latch mechanisms", European Patent Bulletin (09/2013) 27.02.2013, s.306 PDF, WoS
 64. Biuletyn UPRP: P.396076 "Sposób i układ sterowania mechanizmem zamków i blokad", Wolszczak P.; Biuletyn Urzędu Patentowego - 2013, vol. 41, 5, s. 44-44 PDF
 65. "Supervision of production of metal roof tiles" Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr, Cechowicz Radosław; ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2013, nr 4, vol. 37, s. 61-68 TIFF
 66. "Opracowanie systemu optycznej inspekcji PCB (Printed Circuit Board)" / Wolszczak Piotr // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt, [Red:] Dymek Łukasz, Maj Maciej, Szewczuk-Stępień Marzena - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 121-121

 67. 2012

 68. "Optymalizacja skrawania materiału Inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek", Wolszczak P., Płaska S., Dziuba M.; Obróbka Skrawaniem 6 - Efektywne Wytwarzanie pod red. Piotra Cichosza; Szkoła Obróbki Skrawaniem 6; Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012; s.311-318; Mechanik 2012/8-9 PDF
 69. " Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałość", Wolszczak P., Płaska S., Dziuba M.; Obróbka Skrawaniem 6 - Efektywne Wytwarzanie pod red. Piotra Cichosza; Szkoła Obróbki Skrawaniem 6; Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012; s.319-326; Mechanik 2012/8-9 PDF
 70. "Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających" Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Korbiel Tomasz, Stachowicz Daniel; Mechanik 2012, nr 1, s. 1-12 PDF
 71. "Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów" / Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr; W: Innovative Manufacturing Technology = Innowacyjne Technologie Wytwarzania. [T.] 2, Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012, s. 55-62 PDF

 72. 2011

 73. („Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających”, Piotr Wolszczak, Stanisław Płaska, Tomasz Korbiel, Daniel Stachowicz, II KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA, Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania, 2011, Radom PDF)
 74. „Examination of the influence of shear micro-geometrical properties on transverse elasticity the modulus of roving composite materials used in critical constructions”, Piotr Wolszczak, Radosław Cechowicz, 32nd Riso International Symposium on Materials Science - Composite materials for structural performance: towards higher limits, 5-9 września 2011, Riso National Laboratory for Sustainable Energy, Roskilde, Dania PDF
 75. „Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych”, Piotr Wolszczak, (IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn”, Kazimierz Dolny) POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 93-100 [MNiSW: 4] PDF
 76. „Badanie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych”, Piotr Wolszczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, Zamość, Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym, Monografia PDF
 77. „Transfer wiedzy z nauki do biznesu - przypadek praktyczny”, Piotr Wolszczak, WKTiR w Lublinie, Portal wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej - InnowacyjnyPrzedsiebiorca.pl
 78. „Badania naukowe w mikroprzedsiębiorstwie, prawda czy fałsz”, Piotr Wolszczak, WKTiR w Lublinie, Portal wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej - InnowacyjnyPrzedsiebiorca.pl
 79. „Współpraca uczelni technicznej z przedsiębiorstwami sektora MŚP”, Piotr Wolszczak, WKTiR w Lublinie, Portal wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej - InnowacyjnyPrzedsiebiorca.pl
 80. „Praktyczny wkład jednostki naukowej”, Piotr Wolszczak, WKTiR w Lublinie, Portal wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej - InnowacyjnyPrzedsiebiorca.pl
 81. Biuletyn UPRP: P.390402 „Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu”, Wolszczak Piotr; Kozak Przemysław (Politechnika Lubelska), Biuletyn Urzędu Patentowego - 2011, vol. 39, 17 (982), s. 32 PDF, WoS
 82. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej P.396076 "Sposób i układ sterowania mechanizmem zamków i blokad", Wolszczak Piotr (Politechnika Lubelska) 2011.08.24
 83. Zgłoszenie patentowe w procedurze przed Europejskim Urzędem Patentowym EP11461536"Method and system for control of the mechanism of locks and blockades", Wolszczak Piotr (Politechnika Lubelska) 2011.08.30

 84. 2010

 85. „Wybór wielkości charakteryzujących mikrobudowę kompozytów włóknistych”, Piotr Wolszczak , s. 165-171, 2010, Zeszyty Naukowe BMiZP, 13 PDF
 86. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej P.390402 "Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu", Wolszczak Piotr, Przemysław Kozak (Politechnika Lubelska) 2010.02.09

 87. 2009

 88. („Wybór wielkości charakteryzujących mikrobudowę kompozytów włóknistych”, Piotr Wolszczak, Metrologia w Technikach Wytwarzania. Proceedings of the 13th National & 4th International Conference „Metrology in Production Engineering”, Politechnika Poznańska, s. 587-592, Poznań, Politechnika Poznańska PDF)
 89. „Metodyka kształcenia operatorów CNC”, Piotr Wolszczak, Radosław Cechowicz, Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania, s. 259 – 264, Radom, Politechnika Radomska, Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania PDF
 90. „Potrzeby kształcenia operatorów CNC”, Radosław Cechowicz, Piotr Wolszczak, Stanisław Płaska , s. 26-31, Radom, Politechnika Radomska, Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania PDF

 91. 2008

 92. Rozprawa Doktorska "Wpływ mikrostruktury geometrycznej kompozytów rowingowych na ich właściwości mechaniczne", Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska, Politechnika Lubelska PDF

 93. 2007

 94. „Zastosowanie miar topologicznych w ocenie jakości kompozytów włóknistych”, Płaska S., Wolszczak P., Metrologia 2007, Augustów, Przegląd Mechaniczny, 2007, vol. 66, nr 9 Suplement, s. 44-46 PDF, Przegląd Mechaniczny PM-94/02, 4
 95. W artykule zaprezentowano metodę oceny jakości kompozytów włóknistych. W prezentowanym przypadku jako kryterium jakości przyjęto równomierność rozmieszczenia ciągłych włókien szklanych obserwowanych w przekroju poprzecznym io kierunku ich ułożenia. Równomierność rozmieszczenia oceniono używając miary entropii topologicznej. Ocenie poddano 3 grupy próbek różniące się udziałem szkła i średnicą włókien. Otrzymane wartości entropii topologicznej dla grup próbek nie różniły się istotnie i można je uznać za charakteryzujące zastosowany proces technologiczny.


  2006

 96. „Automatyzacja komputerowej analizy obrazów mikrostruktur”, Wolszczak P., VII Konferencja naukowo – techniczna Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji i współczesne technologie w budowie maszyn, 8 – 9 listopada 2006, Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny PDF, Przegląd Mechaniczny, 2006, vol. 65, nr 12 Suplement, s. 150-153
 97. W pracy omawiane jest zagadnienie komputerowej analizy obrazu, a w szczególności automatyzacji przetwarzania obrazów i pomiarów geometrycznych mikrostruktur kompozytów. Na przykładzie analizy mikrostruktury kompozytów zbudowanych z ciągłych włókien szklanych i żywicy epoksydowej zaprezentowano etapy przygotowania obrazu polegające na wyróżnianiu cech nisko- i wysokopozio-mowych zawartych w obrazie oraz sposoby doboru parametrów wybranych algorytmów przetwarzania obrazu i cech geometrycznych.


  2005

 98. Metoda oceny rozmieszczenia włókien zbrojenia w kompozytach rowingowych", Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak; Przegląd Mechaniczny vol. 64, 9S, s. 38-43 PDF
 99. W artykule zaprezentowano metodę pomiaru rozmieszczenia włókien zbrojenia i testowania kompozytów tworzywowych wzmocnionych włóknami. Metoda ta polega na interpretacji statystyk zbioru wskaźników ilościowych (współczynników zmienności) cechujących budowę pojedynczego włókna i otaczającej go warstwy osnowy. Pomiary geometryczne mikrostruktury wykonane zostały z wykorzystaniem skomputeryzowanego systemu wizyjnego. W pracy zamieszczone zostały wyniki pomiarów przykładowych próbek pochodzących z wybranego procesu produkcji. In the paper the measurement method of composite fibre reiforcement distribution was describrd as well as the method of fibre reiforced plastic composite testing. This methods consists is interpretation of statistic of the quantitative rate (coefficients of variation), which chracteristics structure of the individual fibre and surrouding matrix. Geometrical measurements were completed using computerised visualisation system. There were shown results of measurements of exemplary samples deriving from selected manufacturing process.

 100. (Metoda oceny rozmieszczenia włókien zbrojenia w kompozytach rowingowych : method of estimation of fibres distribution in roving composites"Stanisław Płaska, Potr Wolszczak; W: Metrologia w technikach wytwarzania : metrology in production engineering materiały : XI Krajowa , II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Lublin, 15-17 września 2005 : materiały konferencyjne, Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005, s. 48)
 101. Zintegrowana komputerowo baza danych zakładowego laboratorium" Stanisław Płaska, Jacek Czapla, Piotr Wolszczak; Przegląd Mechaniczny vol. 64, 9S, s. 81-82 PDF
 102. (Zintegrowana komputerowo baza danych zakładowego laboratorium : The computer integrated database for company laboratory" Jacek Czapla, Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak; W:
  Metrologia w technikach wytwarzania : metrology in production engineering materiały : XI Krajowa , II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Lublin, 15-17 września 2005 : materiały konferencyjne, Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005, s. 67)

 103. 2004

 104. „Komputerowe wspomaganie profilaktycznych badań chorób nowotworowych” Czapla Jacek, Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr; Zdrowie Publiczne, 2004, vol. 114, nr 1, s. 119-122 PDF
 105. „Identification of magnetic material with by Kohonen artificial neural network”, Tomasz Giżewski, Andrzej Wac-Włodarczyk, Dariusz Czerwiński, Piotr Wolszczak; W: Soft magnetic materials : 16th Conference, september 9-12, 2003 - Düsseldorf, Germany : Vol. 1, Düsseldorf, Velag Stahleisen GmbH, 2004, s. 281-286
 106. This article presnts the construction of the magnetic material identification algorithm based on static hystersis image. The conderation was based on the Preisnach model of hysteresis loop. Dynamic hysteresis simalatiopn is regarded essential element in the weight function. For representation of weight function the artificial neural network algorithm is applied. On the basis of detailed learing algorithm, the possibility of the direct integration of simulation environment with real measuring system was related. The weight function values, formed on the experimental data map to neurone weight values. The knowledge of the structure of the net enables to construct the database containing the neurone weights. The database includes in each position single representation of the weight function. Each record is the unequivocal identifier of normalized magnetic material sample. The problems connected with a record grouping and data access optimizatio are shown the presented paper. The classical methods of database indexing are applied with only univocally defined master keys. In the case of weight function images this solution is misapplication. These resources show the big similarity to multimedia data. The authors presents the possibility of applying the Kohenen and other artificial neural network algorithm and this making possible the grouping of records in similarity clusters. In this article the sample process of magnetic material idetification was shown. Introduced problems confirm in principle the application of artificial neural network algorithms in modelling of hysteresis loop with Preisnach model.

 107. "Grouping process of magnetic materials in similarity classes on the base of dynamic magnetic permeability measurements" T. Giżewski, A. Wac-Włodarczyk, D. Czerwiński, P. Wolszczak; W: , 4-7 lipca 2004, Cardiff, Cardiff, Wolfson Cardiff University, 2004
 108. In this article the authors present the idea of classification taska of multidimensional objects in Preisach model of static hysteresis loop application. In discussion on Preisach model utilization, the application of the model to classification of magnetic materials was meaningful due to their properties and estimation of the sample on the base of quality criterion. Thanks to used measurment technique and data processing system the authors wre able to work on the real-time data analysis environment. The key element of the hysteresis loop of examined materials (weight functions of the Preisach model). The numerical representation, shown as data stored in weights of artificial neural network, determined the standard for verification using the same tool. The neural network algorithm with declared simulation maximum error was used as classifier for enforced similarity classes. In this article the authors present the conception of measuring system, which is based on the classical methods of magnetic hysteresis measuring and artificial neural networks algorithms. Assigning the tasks to neural networks was justified by adequate analysis and examples. The analysis unequivocally determines the usability of the system to the real industry applications..

 109. „Pomiar i ocena rozmieszczenia równolegle ułożonych włókien wzmacniających tworzywa” Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr, Bieniaś Jarosław; W: Materiały polimerowe i ich przetwórstwo , Józef Koszkul, Elżbieta Bociąga, Częstochowa, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004, s. 65-74
 110. Zaprezentowano metodę pomiarów i propozycje testowania próbek z tworzyw wzmocnionych włóknami (TWW). Opracowana metoda wykorzystuje wielkości geometryczne odczytywane z próbki za pomocą technik wizyjnych. Zaproponowaną miarą jest wskaźnik wyrażający stosunek pola tworzywa otaczajacego pojedyncze włókna do długości jego obwodu. Ocena rozmieszczenia włókien polega na interpretacji statystyk tego wskaźnika. W pracy zamieszczone zostały przykładowe wyniki wykonanych pomiarów próbek z tworzywa wzmacnianych włóknami szklanymi.


  2003

 111. „Generowanie przestrzeni cech diagnostycznych sygnału EKG”, Stanisław Płaska, Elżbieta Stążka, Piotr Wolszczak; W: Metrologia w technikach wytwarzania : Metrology in production engineering : X Krajowa, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 25-27 września 2003 Kraków, Kraków, Politechnika Krakowska, 2003, s. 515-524 PDF
 112. W pracy przedstawiony został system informatyczny przeznaczony do odczytywania charakterystycznych punktów w zapisach EKG. Na tej podstawie generowana jest przestrzeń cech diagnostycznych wyrażona przez odcinki, amplitudy i pola, będąca podstawą do zautomatyzowanego diagnozowania choroby wieńcowej serca. W pracy zamieszczono przykładowe wyniki uzyskane podczas analizy zachowań serca w wyniku działania róznych czynników zewnętrznych.

 113. „Metody oceny dystrybucji włókien w tworzywach wzmocnionych włóknami”, Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr, Bieniaś Jarosław; W: Metrologia w technikach wytwarzania : Metrology in production engineering : X Krajowa, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 25-27 września 2003 Kraków, Kraków, Politechnika Krakowska, 2003, s. 525-530 PDF
 114. W Katedrze Automatyzacji Politechniki Lubelskiej opracowany został system oceny mikrostruktur tworzyw wzmocnionych włóknem (TWW). W pracy przedstawiono metodę wykonywania pomiarów, wymieniono stosowane obecnie miary oceny geometrii TWW. W ramach systemu rozwijany jest program umożliwiajacy opracowanie i wykonywanie operacji związanych z przetwarzaniem obrazu i wykonywaniem pomiarów geometrycznych

 115. „Wspomaganie bezpieczeństwa produktów elementem bazy wiedzy przedsiębiorstwa” Mariusz Waśkowicz, Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak;
  Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Vol. 84, Konferencje, nr 41; Automatyzacja produkcji : Nauka - Wiedza - Innowacje : T. : 2 : Referaty plakatowe, 2003, 84, s. 237-242
 116. W pracy przedstawiono proces tworzenia elektronicznej wiedzy dla wymogów HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych). Tworzona baza wiedzy zawiera kompedium informacji wiążących się z produktem i wymogami. Informacje te tworzone sa w obszarze wymagań, takich jak: identyfikacja zagrożeń, monitoring CCP (Krytycznych Punktów Kontrolnych) i CP (Punktów Kontrolnych), procedur, instrukcji, księgi HACCP. Rozszerzenie bazy dotyczy GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), które powinny poprzedzać wprowadzenie HACCP, a także bliźniaczego do HACCP systemu QACP (Punkty Kontrolne Zagwarantowania Jakości). Baza zawiera także informacje na temat dostawców i odbiorców roszerzone o wymogi bezpieczeństwa. Szczególna uwaga została zwrócona na tzw. podejście procesowe, określenie przeznaczenia i własciwości produktu mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo konsumenta. Tworzenie elektronicznej bazy wiedzy z możliwością ciągłego udoskonalenia jest krokiem w kierunku integracji systemu HACCP z innymi wymaganiami norm serii ISO 9001. W pracy przedstawiono także kolejne fazy wdrażania systemu HACCP.

 117. (Biuletyn Jubileuszowy z okazji 50-lecia PL, Politechnika Lubelska)
 118. „Komputerowa integracja wytwarzania z zastosowaniem oprogramowania I-DEAS”, Stanisław Płaska, Przemysław Kozak, Piotr Wolszczak, Mariusz Kapuśniak; Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Teka Komisji Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa, 2003, vol. 1, s. 179-183PDF
 119. W pracy przedstawiono zbudowany w Katedrze Automatyzacji Politechniki Lubelskiej modelowy, integrowany komputerowy system wytwarzania. Wspomaganie prac projektowych, przebiegu prac projektowych i sterowania maszyn realizowane jest za pomocą oprogramowania I-DEAS. Wyroby wykonane są w gnieździe wytwórczym złożonym z komputerowo sterowanych obrabiarek i robota. Zastosowanie tego systemu w procesie kształcenia wpłynęło pozytywnie na jakość kształcenia i zainteresowanie studentów nowoczesnymi metodami projektowania wyrobów i technologii.

 120. „Identification of magnetic material presented by artificial neural network”, Tomasz Giżewski, Andrzej Wac-Włodarczyk, Dariusz Czerwiński, Piotr Wolszczak; W: Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection : 4th International Conference ELMECO-4, Nałęczów, Poland, September 2003 : conference proceedings 21-27. IX. 2003 Nałęczów, Lublin, University of Technology, 2003, s. 309-316
 121. This article presents the constructions of the magnetic material identification algorithm basing on the static hysteresis image. The Preisach model of hysteresis loop was the base of consideration. The artificial neural network algorithm is applied to represented the wight function. 0n the base of detailed learning algorithm, the possibility of the direct integration of simulation environment with real measuring system was revealed. The authors present the possibility of using the Kohenen and other artificial neural network algorithm. The application of the algorithm as well as the grouping of records in similarity clusters will be done. In this article the sample process of magnetic material identification. Presented problem confirm in principle the application of artificial neural network algorithms in modelling of hysteresis loop with Preisach model.


  2001

 122. „Pracownia CAD / CAM / CAE”, 2001, Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej
 123. „Komputerowe techniki w procesie diagnozowania w kardiologii”, 2001, Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej
 124. „Cyfrowa ocena rozdrobnienia surowców betonu metoda optyczną”, IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania maszyn”, 17-19 września 2001, Częstochowa, Częstochowa, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2001

 125. 2000

 126. "Digital estimation of raw materials crumbling of concrete with visual method”, Stanisław Płaska; Piotr Wolszczak, COMTEP 2000 : Počitače v teóri a praxi : Inteligentne systémy : 4. celoštátna konferencja s medzinárodnou účas?ou : Zbornik referátov, 21.-22. 11.2000, s. 199-202, COMTEP 2000 : Počitače v teóri a praxi : Inteligentne systémy : 4. celoštátna konferencja s medzinárodnou účas?ou : Zbornik referátov, Prešov, Košice, Strojnicka fakulta TU V Košicach, 2000
 127. Abstract: The article presents visual method of estimation of small parts crumbling. Described method use computer techniques for recording and transformations of image, crumbling measurement and results statistics

 128. „Using computers techniques for medical diagnosis”, Elżbieta Mazur-Stążka; Stanisław Płaska; Piotr Wolszczak, 21.-22. 11.2000, s. 131-134, COMTEP 2000 : Počitače v teóri a praxi : Inteligentne systémy : 4. celoštátna konferencja s medzinárodnou účas?ou : Zbornik referátov, Prešov, Košice, Strojnicka fakulta TU V Košicach, 2000
 129. Abstract: The article introduces a method of automatic diagnosis of hearts health state based on the ECG. Described computer system use arifical neural networks”. The spectrum of course ECG in the base of diagnosis

 130. „Komputerowe wspomaganie procesu diagnozowania choroby wieńcowej”, Elżbieta Mazur-Stążka; Paweł Nowakowski; Stanisław Płaska; Piotr Wolszczak, s. 19-23, 2000, Forum Kardiologów, 1, vol. 5 PDF
 131. Abstract: This paperdepicts two tasks: acquisition of parametric data of ECG signals and automation of diagnostics process of heart disease. Elaborated diagnostic algorithm uses the feature space defined as amplitude spectrum of sector RR. Parametrical registratiomn of ECG (obtained from FFT analysis) allows to obtain additional information. Classification of ECG results was done by discriminant analysis. The test sample was divided into 4 groups ( 1 healthy persons, 3 groups of people with heart problems)


  1999

 132. "Main tasks of departament of automation in engineering education”, Czapla J. ; Wolszczak P., Recent Developments in Mechanical Engineering Education : Seminar, 15 November 1999, Recent Developments in Mechanical Engineering Education, Lublin, 1999

 133. 1998

 134. "Techniki informatyczne w laboratoryjnej analizie procesów”, Piotr Wolszczak, IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, Lublin (Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny), 12 - 13 maja 1998, 83-908718-5-8, s.160 – 166, INŻYNIEROWIE XXI WIEKU - Materiały Konferencyjne, Lublin
  Polski