FibresSearch

Polski

Program wykonano w celu wykszukiwania przekrojów włókien na wielu obrazach mikrostruktur kompozytów.
Umożliwia dobór paramaterów i wykszukiwanie kilkoma metodami, filtrację wyników i zapis.
Po zakończeniu przetwarzania zbioru plików, program pozwala na edycję rezultatów w formie graficznej.


Spsób pracy dostosowany jest do potrzeb. Przykładowy algorytm przetwarzania obejmować może następujące etapy:

 • Wykrywanie krawędzi pojedynczych włókien
 • Wykrywanie pojedynczych włókien za pomocą szybkiej metody wstępnej (metody morfologii binarnej).
 • Filtrowanie skupisk (jeżeli nie zastosowano algorytmu Hougha)
 • Sprawdzenie poprawności wykonania zadania przez użytkownka.
  (możliwe do przeprowadzenia jako oddzielne zadanie, np. po przetworzeniu zbioru zdjęć)
 • Filtrowanie pokrywających się okręgów
 • Zaznaczenie włókien trudnych do wykrycia przez automat
 • Zaznaczenie obszarów wad (pomijanych przy obliczaniu grubości otoczki)
 • Przygotowanie sparametryzowanego obrazu mikrostruktury [X, Y, D]
 • Zapis współrzędnych środka i średnicy pojedynczego włókna w pliku
  (Po tym etapie możliwa jest weryfikacja wyników.)

Okno główne programu umożliwia zmianę paramterów przetwarzania obrazów, wyszukiwania kształtów oraz filtracji wyników.
Na kolejnych zakładkach wyświetlane są:

 • wyniki wyszukiwania (dwie tabele do wykonywania dodatkowych operacji),
 • dostęp do struktury folderów,
  Pliki w folderach oznaczone są symbolami graficznymi zgodnie ze stanem wykonanych operacji:
  • obrazy surowe,
  • wyniki wyszukiwania obecne,
  • wyniki zaakceptowane przez użytkownika).

  Oznaczenia symbolami graficznymi ułatwiają przeglądanie i pracę nad wieloma zbiorami obrazów.

 • wyres wartości pikseli wzdłuż odcnka testowego lub wielu odcinków.
  Na wykresie kreślone są również obszary według ustawień paramterów przetwarzania, ułatwiając ich koretkę


Rys. 1: FirbesSearch - okno główne programu zawierające ustawienia paramterów przetwarzani


Rys. 2: Binaryzacja przyjładowego obrazu mikrostruktury kompozytu włókna szklane-żywica


Rys. 3: Profile wartości pikseli wzdłuż odcnków testowych w programie FibresSearch

Rok publikacji: 
2 007
Krótki opis: 
Wykrywanie przekrojów włókien na obrazach mikrostruktur kompozytów