Projekt IrDrzwi

Polski

System jest rodzajem elektronicznego klucza, który może być zastosowany na przykład do zdalnej weryfikacji praw dostępu i otwierania drzwi w budynkach użyteczności publicznej, biurze, magazynie, ale także garażu i domu mieszkalnym. Informacje służące do identyfikacji przechowywane są w pamięci telefonu komórkowego. Aby dostać się do budynku lub pomieszczenia wystarczy posłużyć się telefonem komórkowym tak, jak pilotem do telewizora.

Projekt przygotowany został na zlecenie Producenta zamków drzwiowych. Zbudowano dwa prototypy. Jeden do testów, drugi do prezentacji na spotkaniach branżowych.

Rozwiązanie chronione jest zgłoszeniami patentowymi:

 • Zgłoszenia w UP RP (Polska):
  • P. 390402 „Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu”, Wolszczak Piotr; Kozak Przemysław
    Publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 17/2011
  • P.396076 „Sposób i układ sterowania mechanizmem zamków i blokad”
 • Zgłoszenie w EPO (Unia Europejska)
  • EP.11461536 „Method and system for the control of lock and latch mechanisms”

Na stronie irdrzwi.pollub.pl znajdują się dodatkowe informacje dotyczące rozwiązania:

Firma zainteresowane kontynuowaniem projekty zapraszam do kontaktu.

Krótki opis: 
Drzwi otwierane za pomocą telefonu komórkowego
Miejsce publikacji: 
Lublin, Częstochowa
Rok publikacji: 
2 005